onsdag 19 oktober 2016

Floda-Kolonin å Salbohed

Den 13 mars 1916 började ett nytt avsnitt i Salboheds historia. Historien kan tyckas kort, men faktum är att den epok som nu kommer att presenteras bara är ett förspel till ett kapitel som fortfarande pågår.


Gamla sjukhuset. En av få kvarvarande byggnader från regementstiden på Salbohed. Här iordningställdes en föreståndarbostad och administrationslokaler.


Bakgrund

Historien började egentligen åtta år tidigare, i Vemdalen 1908. Sveriges Blåbandsförbund öppnade där ett alkoholisthem - Floda Arbetarkolonier. Blåbandsrörelsen är en kristen nykterhetsorganisation som verkar för för en restriktiv alkoholpolitik och för ett narkotikafritt samhälle.


Vid 1900-talets början led Sverige av två stora problem. Problem som hade med varandra att göra. Arbetslöshet och alkoholism. Den stora arbetslösheten medförde många gånger ett svårt spritmissbruk och för att råda bot på detta föddes idén om en arbetarkoloni (något i stil med folkhögskola). Här fick de alkoholiserade och arbetslösa männen en chans att utbilda sig till olika hantverkare. Bokbindare, snickare, skomakare, trädgårdsmästare bara för att nämna några yrken.Grönsaker i Vemdalen. Här visar en stolt "patient" upp vad han har lyckats odla Floda-kolonin i Vemdalen.


I Vemdalen fanns en pastor, Eric E:son Hammar (1871-1943), som entusiastiskt tog sig an projektet med att bygga upp denna anstalt - en unik verksamhet i Sverige.

Att driva en sådan här anläggning var inte ens då, för 100 år sedan, gratis. För att finansiera detta ordnades insamlingar inom Blåbandsrörelsen över hela landet. Och det var där som gammelfarfar J. David kom med i bilden.

J. David var en engagerad person som aktivt deltog i den lokala blåbandsföreningen. Sommaren 1914 odlades potatis och ärter i Ytterenhörna som efter skörd fraktades med tåg till Vemdalen. På samma vis gödde Ytterenhörna-borna en gris som slaktades skickades med tåget lagom till jul.
Julslakt. Här ser vi J. David med den s.k. Floda-grisen på slaktbänken. Med huvud och fötter vägde den 103 kg och sändes från Ytterenhörna till Vemdalen julen 1914.


År 1915 väcktes tanken att utvidga rörelsen med ytterligare en koloni. Denna gång på det gamla regementsområdet vid Salbohed - en tanke som J. David ville vara med att förverkliga!Kvällen den 12 mars 1916

På kvällen före avresan hölls det avskedskalas i Ytterenhörna missionshus. Tre unga, modiga människor skulle ge sig av från den trygga hembygden - ut på okänt hav! Det var J. David, hans syster Anna samt J. Davids trogne medhjälpare Karl Larsson (Kalle-Lars kallad).Avskedsfest. Här har Ytterenhörna blåbandsförening samlats för att ta adjö av de tre "missionerna".


De tre pionjärerna anlände med tåg, kvällen därpå till Sala station vid 17-tiden. Där väntade en häst och släde som skulle föra dem vidare till Salbohed - en för dem helt okänd plats. Resan gick genom ett vintrigt landskap. Det var så mycket snö detta år, berättade J. David, att stundtals var plogvallarna så höga att man inget såg när man låg nedbäddad i släden. Vid 19-tiden var så släden framme vid deras nya hemadress.Nya sjukhuset byggdes på 1890-talet och revs under 1940-talet. Detta var Floda-kolonins huvudbyggnad.

I Salbohed mottogs de av den f. d. regementsskräddaren Sahlberg. Han hade varit sysselsatt hela dagen att värma upp det gamla huset som stått oanvänt sedan regementet lades ned 10 år tidigare. Dessvärre hade Sahlberg börjat elda för sent och dessutom hade det rykt in så att han hade varit tvungen att öppna och vädra korsdrag! Så trots att spisen var glödröd, rann vattnet utefter väggarna och värmen var obefintlig.

De nyanlända kokade sig varsin kopp kaffe och försökte göra sig i ordning för natten. J. David och Kalle-Lars bäddade åt sig på golvet och Anna fick sin sovplats i sjukhuskökets stora diskho! De gick och la sig fullt påklädda och männen turades om att hålla fyr i spisen.

Epilog

Sagan om Floda Arbetarkolonier på Salbohed blev kort, men intensiv. Som mest vårdades här 55 patienter och verksamheten existerade 1916 - 1918 i Eric E:son Hammars regi, 1918 - 1922 i statlig regi för att 1923 omvandlas till Statens uppfostringsanstalt för sinnesslöa gossar. Idag heter det Salbohedsskolan.


Kolonister. Kvinnorna i bakgrunden hör till kökspersonalen, den till höger är J. Davids syster Anna. Tvåa i bakre raden från vänster är Kalle-Lars, och sittande tvåa från höger är diakonen Gerhard Grönlund. Till vänster om honom sitter vårdaren Karl Nilsson. De övriga är kolonister.

2 kommentarer:

  1. Hej, Erik! Har du information om den uppmärksammade branden den 28 juli 1896 i Moses Fridmans urmakarbod i Salbohed?

    SvaraRadera