söndag 9 oktober 2016

Anders Åhlberg – en folkbildande handlare

I mitt förra inlägg berättade jag om folkhögskolans betydande roll i ett kunskapstörstande samhälle. Folkhögskolorna var många gånger även lanthushållsskolor. Elever hemmahörande i nuvarande Sala kommuns norra delar hade vissa valmöjligheter, eftersom det fanns två inom behörigt avstånd: Sjöviks folkhögskola i Folkärna och Tärna folkhögskola i Kumla. Men många gånger var det ett enkelt val. En gammal husmor berättade en gång för mig: ”Valet av skola berodde på vad man kom ifrån för familj. Var man religiös så gick man på Sjövik, annars gick man på Tärna!”


I takt med att folkhögskolorna startades ökade också intresset för studier hos dem som var lite äldre. Vad fanns det för alternativ för dem? Ja, hade man tur fanns det någon driftig person i bygden som kunde leda dem i någon viktig fråga. En sådan person var handlanden Anders Åhlberg i Snaret.Handelsman Anders Åhlberg levde 1844-1935.


Anders Åhlberg var född 1844 och var en man som var intresserad av mycket. Sitt stora läsintresse hade han utvecklat redan som barn och läste allt han kom över. Det berättas att om man kom som kund till Åhlbergs affär strax efter att dagens post anlänt, DÅ kunde man få vänta – han skulle läsa tidningen först!!


Redan 1880 bildade Anders Åhlberg den första nykterhetsföreningen i Västerfärnebo, Lejonet kallad. Inspirationen till detta hade han säkert fått från någon tidning, eftersom den första IOGT-logen i Sverige bildades i Göteborg 1879.

Den nybildade föreningen fick inget större genomslag utan dog ut, men Åhlberg bröt inte ihop för det utan fortsatte med nya idéer. Ett nytt försök gjordes 1894. Denna gång gick det bättre, men det är en annan historia.

En annan sak som han intresserade sig för var fredsfrågor. Han var medlem i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och representerade Västmanland vid deras möten och konferenser. Det sägs att han en gång gick hela vägen till Norge på en sådan konferens.

Även när frågan om allmän rösträtt blev aktuell var Åhlberg med. År 1893 ordnade han ett större rösträtts- och demonstrationsmöte i Västerfärnebo. Ett demonstrationståg gick från norra sockendelen till Västerfärnebo kyrka där Åhlberg inledde mötet och var en framstående agitator. Han var även med att bilda Västerfärnebo Arbetarekommun (socialdemokraternas lokalavdelning)."ALMÄN RÖSTRÄT". En fana från rösträttsreformen finns bevarad.


80 år gammal satte han igång sitt sista stora projekt – ett nytt affärshus invid Kopparbergsvägen.

En större villa med affärslokaler i bottenplanet och en rymlig bostad på övervåningen. Att han, som både var till åren kommen och ensamstående, byggde så stort hade två orsaker. Dels byggde han för framtiden, den väl tilltagna bostaden var planerad för att här skulle hans barn en gång få ett gemensamt äldreboende. En trappa upp.

Det andra skälet var att direkt ovanför trappen möttes besökaren av en stor öppen hall. Detta utrymme var avsett för möten och föredrag, en variant på folkhögskola skulle man kunna säga.Åhlbergsdal 1924. Handelsman Anders Åhlberg med sina döttrar, från vänster: Ida Ferngren, Hildur Åhlberg och Anna Åhlberg. Innanför fönstren ovanför entrén fanns den stora hallen som mätte 11,4 x 7,5 meter, "för ideella föreläsningar och religiösa föredrag", enligt Anders Åhlberg själv.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar