lördag 6 maj 2023

Bernshill, del 2

 

Affären i Bernshill kom att existera i 80 år och under 40 år av den tiden kom den att drivas och utvecklas av handlanden J David Pettersson.Norr Salbo1924. Ett ögonblick från affären i Bernshill, Bakom disken syns handlanden själv, J. David Pettersson med fosterpojken Arnold Ljunggren framför sig. Närmast kameran kunden Anna Broberg. Till höger står J Davids söner Kalle och Olle Pettersson framför sin morbror Viktor Olsson. I bildens högerkant skymtar J Davids chaufför, Axel Lundeqvist.Vid årsskiftet 1918-19 erbjöds David Pettersson (1889-1977) på nytt att få överta verksamheten i Bernshill. David var fortfarande tveksam, hur skulle han kunna klara sig mot de mer etablerade konkurrenterna? I Norr Salbo fanns vid den här inte mindre än tre specerihandlare – men ingen av Bernshills omfattning. Handlaren i Bernshill, E G Olsson (1876-1962) var inte det minsta orolig och David lät sig övertalas. Den 18 februari 1919 öppnade David för första gången som egen handlare i Bernshill. Historien om den första dagen finns att läsa här.

Brobacke, Sör Gersbo.David tog nu över den verksamhet som J O Bernholm (1856-1933) byggde upp och E G Olsson förvaltat och utvecklat de senaste 15 åren. Utöver affären följde en omfattande varuutkörning till avlägset boende kunder. För att underlätta detta arbete något, öppnade David 1922 en filial i Brobacke, Sör Gersbo, ett bra komplement till utkörningarna.
Parkens, Salbohed.Davids värsta konkurrent från första stund var Västerfärnebo Konsumtionsförening. De öppnade en filial på Åsen i Salbohed en vecka FÖRE att David öppnade i Salbo! I och med att samhället Salbohed började växa fram under 1920-talet blev det nu en kamp om kunderna mellan David och Konsum. Vem hade störst dragningskraft?! Trots att J David var den mest etablerade i området och båda affärerna låg lika avsides från det nya samhället, fanns risken stor att J Davids kunder skulle gå till Konsum istället. För att motverka detta hyrde J David in sig 
Parkens gamla lokaler (närmsta granne med Salbo skola) åren 1928-33. Men denna filial var nog lite för överilad. Lokalen var inte ändamålsenlig och av praktiska skäl inte heller möjlig att hålla välsorterad. 1931 öppnade Konsum i nya lokaler i centrala Salbohed, men trots det var det affären i Bernshill som var mest välsorterad!
Brohill, Sör Gersbo.Så kom 1930-talet, med depression, arbetslöshet och årtiondet avslutades med ännu ett världskrig. Men trots oroligheter i världen hindrade det inte J David ifrån att bygga nytt. Den gamla affären i Brobacke var sliten och omodern och verksamheten behövde mer tidsenliga lokaler. Invid Skultuna-vägen uppfördes nu en modern funkisvilla med affärslokal och föreståndarbostad som stod inflyttningsklart 1944.
Åsen, Salbohed.


Sedan Konsum etablerat sig i centrala Salbohed övertogs den gamla affärslokalen av en privatist som öppnade ytterligare en speceriaffär. Nu utbröt ett priskrig i Salbohed - vem var billigast? Vem var mest prisvärd?! Priskriget fortsatte genom hela 1930-talet och andra världskriget, men på nyåret 1945 nåddes J David av nyheten att speceriaffären på Åsen skulle säljas. Han kontaktade därvarande köpman Ivar Östh (1900-1970) för att diskutera saken. ”Det är inte lätt att sälja den här affären med den förfärliga konkurrensen vi har här”, menade Östh. J David instämde och svarade att han ogärna såg en ny konkurrent på orten, men han vägrade att släppa hela Ösths kundkrets åt Konsum. Istället föreslog han att få köpa affären i befintligt skick, med alla inventarier och lager - givetvis till ett hyggligt pris! Och så skedde. Butiken på Åsen kom att drivas som filial åren 1945-47.Konsum -46. Ännu en gång lät Konsum bygga nytt vid korsvägen i centrala Salbohed.
1965 stängdes Konsum i Salbohed och huset byggdes då om för att tjänstgöra som busskiosk och postkontor, se bild. Idag huserar en pizzeria här.Salbohed fortsatte att utvecklas till ett modernt samhälle och Petterssons affär i Salbo låg alltmer avsides. Drömmen vore ju att flytta verksamheten närmare korsvägen, men hur skulle det gå till?

På vintern 1946 invigdes en nybyggd konsumfilial i centrala Salbohed och J David insåg nu att en nysatsning måste ske om verksamheten överhuvudtaget skulle överleva. J Davids kundkrets från Örsingsbo, Stävre och Gussjö skulle ju knappast gå förbi en modern välsorterad Konsumaffär för att istället handla hos honom.
Affärshuset i Salbohed.Därför gjorde nu J David en ansökan om bygglov på motsvarande sida om korsningen, men fick avslag från Byggnadsnämnden, med motiveringen att dels hade Konsum nyss byggt ett nytt affärshus och dels fanns det inte kundunderlag för att driva två affärer.

Men trots Byggnadsnämndens beslut så lyckades J David, med hjälp av goda kontakter, ändå uppföra ett nytt affärshus i centrala Salbohed med alla moderna bekvämligheter man kunde tänka sig! Förutom affärslokal och väl tilltaget lager inrymde den nya byggnaden tre lägenheter och hela anläggningen värmdes upp genom oljeeldning – den första i Västerfärnebo!Köpman Olle Pettersson med maka Ingegärd.


Föreståndare för den nya affären blev J Davids son, Olle Pettersson (1915-1998). Från 1951 övertog han hela verksamheten och brodern Kalle, som förestod filialen i Gersbo, blev sin egen. J David själv fortsatte att driva butiken i Bersnhill fram till pensioneringen.

1959 sålde Olle verksamheten till Carl-Johan Johansson (1914-1997) från Fjärdhundra. Även butiken i Bernshill följde med i köpet och Johansson valde att driva denna filial ännu en tid.1974. Två generationer "Handlar-Pettersson" vid nedläggningen av affären i Brohill.
J David och Anna i mitten flankeras Ruth och Kalle.


Kalle Pettersson fortsatte att driva sin affär i Sör Gersbo fram till oktober 1974. Han fortsatte även bedriva servicen med hemköringar till avlägset boende kunder.Sista dagen. Kunderna Elsa Törnros och Gun Mattsson expedieras en sista gång av Linnéa Landgren i affären i Bernshill.


Carl-Johan Johansson fortsatte att driva filialen i Norr Salbo ytterligare några år med J Davids trotjänarinna Linnéa Landgren som föreståndare.

Men tiderna förändrades snabbt under 1960-talet och den gamla affären var inte längre lönsam, Johansson beslutade sig för att avveckla densamma. Efter att ha tjänat bygden under 80 års tid stängdes affären i Bernshill för gott, den 31 maj 1964.