torsdag 11 augusti 2016

Fläskberget

Ja, dagens rubrik får nog de allra flesta att tänka på Per Nuders uttalande om 1940-talisterna som befarade knäcka det svenska pensionssystemet.

Men nu hade jag inte tänkt mig att fördjupa mig i vare sig 1940-talister eller Per Nuder, utan koncentrera mig på Fläskberget i Ösby.

Redan på Storskifteskartan från 1758 finns ”Fläskberget” utmärkt. Platsen var en byallmänning för Ösby och här fanns byns gemensamma rökbastu, därav namnet.

Efter att Konventikelplakatet hade upphävts spred sig väckelserörelsen i Sverige och kom till dessa trakter i slutet av 1860-talet. 1870 bildades "Västerfärnebo och Fläckebo missionsförening" och eftersom den nybildade föreningen förbjöds att hålla sina möten i sockenstugan, planerade man tidigt att bygga ett eget bönhus.

Sedan Laga Skifte hade genomförts i Ösby 1856, ägdes Fläskberget av Gamle Jan Matsson. Han upplät denna plats åt missionsföreningen och grunden lades 1874. Året därpå uppfördes bönehuset och togs i bruk 1876.1876-1908. Så här såg Ösby missionshus ut omkring förra sekelskiftet.

Det nya missionshuset hade plats för 300 personer(!) och tomten friköptes 1877.
På grund av den växande församlingen beslutade man 1908 att bygga ut huset åt norr. Lilla salen, som tidigare varit lika stor som köket, förlängdes och en liten farstu för köket och den tänkta vaktmästarbostaden på övervåningen iordningställdes. Vaktmästarbostaden färdigställdes först 1922.

1911 var det dags för nästa utbyggnad. Denna gång åt söder. Då uppfördes tornet, vestibulen och läktaren. Men byggnaden kallades fortfarande för missionshuset. ”Missionskyrkan”, som begrepp, började användas först på 1950-talet.


Interiör omkring 1920. Här har bönehuset elektrifierats.
I bildens högerkant syns en fjärdedel av salens värmekällor - en kamin i vardera hörnet.

Missionsförsamlingen utvecklade ett samarbete med baptistförsamlingen och från 2002 utgör de församlingen: Kristen Gemenskap. 2003 avyttrades missionskyrkan i Ösby och byggnaden förvandlades nu till bageri och café. Efter några år avvecklades även denna verksamhet och fastigheten såldes på nytt och är numer privatbostad.1946. Här är missionskyrkan i Ösby efter alla ombyggnader.
Namnet Fläskberget har ju knappast någon trevlig klang. Det tyckte inte heller missionsförsamlingens styrelse och beslutade sig därför i mitten av 1940-talet att försöka ersätta det med något bättre. Dessvärre föll detta viktiga beslut i glömska och därför heter platsen Fläskberget än idag.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar