måndag 8 augusti 2016

Oppstu, Nerstu, Arstu

För en tid sedan träffade jag en god vän som vid något tillfälle stött på gårdsnamnen ”Oppstu” och ”Nerstu”. ”Nerstu”, sa han, ”Det är ju ett vedertaget namn – men var ligger Oppstu?”

Trösklaget i Gullbo-Nerstu omkring 1915.  Från vänster: Bro-Joel, maskinisten Rickard Jernström, Klas Pettersson från Svarvars, Gullbo-Albert (bonde i Gullbo-Nerstu). Sittande: Erik Nordvall från Lars-Olsbyn, Nerstu-Harry. Till höger om ångmaskinen: Oppstu-Per Erik, Edvin Johansson, Albert Pettersson (bonde i Gullbo-Oppstu), Axel Nordström, Hulda från Hommanbyn, okänd kvinna, Gullbo-Anna (gift med Gullbo-Albert).

Benämningarna är allmänt kända och användes oftast tillsammans och/eller som beskrivningar av varandra. I Häggebäcken finns ett hemman, Gullbo, som på 1600-talet delades i två gårdar: Oppstu (övre stugan) och Nerstu (nedre stugan). Namnen är i detta fall beskrivningar av hur naturen ser ut – Oppstu ligger högre än Nerstu!


Oppstu ligger "ovanför" vägen till Krylbo från Häggebäcken, medan Nerstu ligger "nedanför".


Men Arstu då? ”Arstu” är på samma vis som ”Oppstu” och ”Nerstu” en sammandragning av två ord. Färnbomålet har många influenser av Dalmålet och ”Arstu” har ett nära släktskap med dalkarlarnas uttryck ”på ar sia” (på andra sidan). Därmed blir ”Arstus” betydelse uppenbar: ”andra stugan!” ”Arstu” var något som användes i dagligt tal och var inte någon särskild gård utan ett dialektalt uttryck som motsvarar moderna tiders ”granne, granngård”. Oftast talade man om ”arstu-far” eller ”arstu-mor” dvs. ”Herr och Fru Granne”.


Resultatet av denna utredning blir därför att ”Oppstu” och ”Nerstu” är varandras ”Arstu”!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar