lördag 27 augusti 2016

Varför heter det 'Kilbo' skola?

Den frågan fick jag nyligen, och resonemanget fortsatte: ”Byarna heter ju Västerbykil och Mälby och i sta'n (Sala) pratar man om 'skolan i Hedåker'. Hur hänger detta ihop?”
”Nja”, svarade jag, ”det är inte helt enkelt, men jag ska försöka förklara begreppen”.


Byarna i Färnbo-Kilen

Bevarade handlingar visar att begreppet ”Färnbo-Kilen” är känt sedan slutet av medeltiden. ”Kilen” var den ursprungliga benämningen för de nuvarande byarna Hedåker, Mälby och Västerbykil.


Kil'n och Västerbykil

Västerbykil bär fortfarande en rest sedan den tiden eftersom byn tidigare hette ”Västerby i Kilen” (dvs. den västra byn i Kilen). Eftersom det finns ytterligare ett Västerby i socknen måste de särskiljas. ”Västerbyn i Kilen” kom med tiden att omvandlas till just ”Västerbykil” - byn som i vardagligt tal kallas för "Kil'n".


Norrgården i Västerbykil.


Kilbo fjärding

Ända sedan folkbokföringen infördes på 1600-talet delades Västerfärnebo in i mindre områden, s k. fjärdingar: Gersbo-, Hörende-, Salbo- och Kilbo fjärding. Kilbo fjärding utgör hela norra socknen och sträcker sig från Rosshyttan i norr till Prästhyttan i söder, från Falnäs i väster till Jordbron i öster.Frihandskarta över socknens fyra fjärdingar. Kilbo i norr, Gerdsbo i söder, Salbo i öster och
Hörende i väster.Men varför just 'Kilbo' skola?

När folkskolestadgan infördes 1842 bestämdes det att det skulle finnas en folkskola i varje socken. Västerfärnebo var, och är fortfarande, ett väldigt stort område vilket gjorde att de skolbarn som fanns i Rosshyttan och Häggebäcken fick en mycket lång väg till socknens enda skola som fanns vid kyrkan.Efter 20 år beslutade sockenstämman att ytterligare en folkskola skulle uppföras – nu i norra socknen. Norra socknen var synonymt med Kilbo fjärding vilket medförde att folkskolan för norra socknen blev just Kilbos skola!


1919. Kilbo folkskola bakom den då nya folkskolan. Bilden är tagen där den första folkskolan stod.


Hedåkersområdet

Att Kilbo skola ibland omtalas utanför sockengränsen som ”skolan i Hedåker” beror på att Hedåker gjort sig ett namn på kartan genom sina industrier, brandkår och villaområde. Det är klart, Västerbykil har också haft industri – men inte i samma utsträckning. Hedåker har därmed blivit ett begrepp i Sala kommun och används synonymt för Hedåker, Mälby och Västerbykil. Precis på samma sätt som den ursprungliga betydelsen av Kilbo: ”de som bor i Kilen”!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar