söndag 31 juli 2016

Norr Salbo bryggeri

 I 1800-talets sista skälvande tid bosatte sig en man vid namn Johan August Österling på Norr Salbo bys allmänning. Han var född 1865 i Viggarna och lät här uppföra en bostad åt sig, sin hustru och barn. För att försörja sig startade han liten bryggeriverksamhet som tillverkade öl och svagdricka. En tanke med bryggeriet var säkert att kunna leverera till det närbelägna regementet, men drömmen gick i stöpet 1901 då det gamla Indelningsverket avskaffades och Allmän värnplikt infördes istället. Man kan då kanske föreställa sig bryggare Österlings sits: nybyggt hus, fru och tre barn att försörja och framtiden oviss för det företag han just börjat bygga upp. Av prästens noteringar i församlingsboken kan man utläsa att han tidvis lidit av Delirium tremens (skakningar och hallucinationer orsakade av alkoholmissbruk) innan han den 13 september 1903 sköt sig med en revolver, 38 år gammal.Bryggerirörelsen såldes omgående och ny ägare blev Johan August Andersson. Han var 1873 i Gustafs flyttade in hos Österlings änka och barn. Året därpå, 1904 gifte han sig med med en kvinna, även hon ifrån Gustafs, och de fick två barn.

Tillverkningen av maltdrycker fortsatte fram till 1910 då J. A. Andersson med familj flyttade till Hedemora.

Ny bryggare blev nu Arvid Lundeqvist. Han var född i Västerbykil 1885 och hade arbetat som dräng hos bryggare Andersson sedan 1907. 1908 gifte han sig med Jenny Ågren och de fick sonen Kurt. Inneboende hos dem bodde ännu Österlings änka några år innan hon flyttade till annan ort. Sedan hon flyttat ut, flyttade Lundeqvists svärmor, Kristina Ågren in istället.
Bryggars i Norr Salbo 1918. Från vänster, vid hästen, står sonen Kurt, Kristina Ågren, Jenny Lundeqvist, Zara Potnaja, Arvid Lundeqvist. I byggnaden bakom Kristina Ågren var bryggeriet inrymt.
Bryggar-Arvid som han kom att kallas, var nykterist och tillhörde missionsförsamlingen vilket innebar att han egentligen inte alls intresserad av någon öltillverkning men tvingades därtill för att tillgodose sina kunder. Så småningom övergick verksamheten alltmer till att producera saft och läskedrycker. Maltdryckerna – öl och svagdricka – försvann ur produktionen men tillhandahölls genom ett samarbete med Melings bryggeri i Västanfors.

Försäljningsområdet var hela socknen men även Fläckebo och Sätra Brunn. Kurorten och Svedboäng hörde till de större kunderna. Det berättas att vid större helger levererades två vagnslass till Sätra Brunn och ett vagnslass till Svedboäng.

"Över ån efter vatten". Grannen på andra sidan ån, handelsman J. David Pettersson var också kund hos Lundeqvist. Här en räkning från den 3 augusti 1919.


Transporterna skedde till en början med häst och vagn men 1912 köpte Bryggar-Arvid en lastbil, troligen den första i Västerfärnebo. Den var av märket Overland – med helgjutna gummidäck och kedjedrift. Chaufför blev Arvids bror Axel.

Verksamheten fortgick fram till 1930-talet då bryggeriet avvecklades och lades ned.

1 kommentar: