söndag 18 september 2016

Soldathemmet som blev missionshus


Att unna sig en stunds avkoppling från studier och utbildningar är inget nytt. I slutet av 1800-talet lät Västmanlands läns Ansgariförening bygga ett soldathem i anslutning till regementet på Salbohed. Här kunde militären koppla av ett slag, läsa tidningar och få sig en kopp kaffe, umgås med de andra rekryterna under mer avslappnade former. I huset fanns även kyrksal där det ordnades gudstjänster där soldaterna fick delta i tal, sång och musik. Soldathemmet blev en slags fritidsgård.
Soldathemmet. Ett foto från tidigt 1900-tal utanför Ansgariföreningens soldathem på Salbohed.


1906 avvecklades den militära verksamheten på Salbohed. Förbundet ”Soldaternas Vänner” som ägde och drev soldathemmet, sålde då byggnaden till Västerfärnebo missionsförening för 2 000 kr. Den stora prislappen berodde på att ”Soldaternas Vänner” behövde ekonomiska medel för att bygga ett nytt soldathem på Viksäng i Västerås.

Trots att huset fortfarande var relativt nytt och missionsföreningen hade fått betala dyra pengar för sitt nya missionshus, var en ombyggnad nödvändig. Huset var inte ändamålsenligt.

Fram till nu hade soldathemmet och vaktmästarbostaden på övervåningen haft gemensam ingång i trapptornet (se bilden). Entrén till kyrksalen från trapptornet, sattes nu igen och en ny dörr togs upp i husets östra gavel. Kyrksalen som varit vänd mot öster, vändes därför helt om.


Ny entré. Så här blev det efter ombyggnaden 1908.


I missionshuset hölls i huvudsak gudstjänster och söndagsskola. Men även kommunal skola har hållits här. När barnantalet omkring 1920 blev så stort i Salbo skolrote att Salbo folkskola på Åsen inte räckte till, hyrdes två klasser in i missionshuset.


I regementsparken. Klasserna 3-4 i Salbo folkskola omkring 1920, här uppställda på f d. regementsområdet. Husen i bakgrunden finns alla kvar efter Kopparbergsvägen utom det längst till höger.


Vaktmästarbostaden

I övervåningen fanns en bostad för en föreståndare eller vaktmästare. Den förste som bosatte sig här var min farmors farfar, Karl August Ågren 1906. Familjen Ågren kom till Salbohed 1887 från Huddunge och Karl August fick då tjänst på regementet som förrådsvaktmästare. Med tiden blev han utsedd föreståndare för soldathemmet men när regementet flyttade till Västerås, flyttade även familjen Ågren med. Sedan huset blivit ombyggt 1908 återvände Ågrens till Salbohed och bosatte sig i missionshuset och bodde här tills Karl August avled 1912.


Skräddare Ågren. Förste vaktmästaren i Salboheds missionshus, Karl August Ågren och hans hustru Kristina.

Nu blev Salboheds missionshus utan vaktmästare under några år, men tjänsten uppbars av frivilliga krafter från föreningen. Under ett halvår 1918 bodde J. David Pettersson (min farfars far) här med sin familj och uppehöll då tjänsten.
Familjen Pettersson. J, David och hustrun Maria tillsammans med sönerna Olle och Kalle.


Först 1921 blev det ordning på vaktmästartjänsten. Nu blev Albert och Ebba Ekholm vaktmästare, men de bosatte sig inte i missionshuset på en gång. Det skulle dröja nio år innan de flyttade in, men makarna Ekholm blev verkliga trotjänare – de stannade i 33 år.Trotjänare. Ebba och Albert Ekholm tjänstgjorde som vaktmästare mellan 1921-1954.

När Ekholms flyttat ut, var tiden mogen att renovera missionshuset igen. Kyrksalen fräschades upp och vaktmästarbostaden försågs med vatten och avlopp.

1971 var sagan all och missionshuset såldes till utomstående som privatbostad.
1997. Så här ser f d. missionshuset ut idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar