lördag 21 januari 2017

IOGT - ingen vanlig förening, del 2


IOGT växte snabbt i popularitet, mycket beroende på organisationens demokratiska och parlamentariska förhållningssätt – här fick ALLA komma till tals, oavsett samhällsställning, kön, färg eller ras (ur IOGT:s grundsater). En annan bidragande orsak till den kraftigt växande medlemskåren var att denna ovanliga förening var ett slutet sällskap. För att få del av mystiken på deras hemliga möten var medlemskap den enda lösningen.


Standaret var föreningens gemensamma ansvar och symbol som inköptes efter ett demokratiskt beslut i föreningen och finansierades med hjälp av gåvor och basarer. På jordgloben står budskapet "VÄRLDEN VÅRT FÄLT"  som syftar på rörelsens världsomfattande verksamhet.

Att bli medlem i IOGT var inte svårt, men ganska invecklat och omständligt. För det första fick man fylla i en ansökan om inträde. Den lämnades sedan in till Kandidatkommittén som först synade och granskade den.


Ansökan. Den 20 februari 1918 ansökte Edit Andersson om medlemskap i Godtemplarlogen Framtidshoppet. 

Nästa steg var Ballottering, en sluten omröstning bland logens medlemmar om kandidaten ansågs lämplig eller ej. Momentet gick så till att man använde sig av svarta och vita kulor som fungerade som röstsedlar som lades i en behållare. De vita kulorna betydde ”ja” och de svarta ”nej”. Förfarandet med ballottering vid intagning var vanligt fram till 1920-talet.

Dessa punkter kunde göras innan själva Intagningsceremonin. Här nedan används tjänstemännens förkortningar som finns förklarade i ett tidigare inlägg.

Intagningsceremonin öppnades av L.T. som förrättade upprop av alla funktionärer och genomgång av föregående protokoll. Sedan den inledande sången klingat ut gick F. L.T. och L.U. ut ifrån mötessalen, till förrummet där kandidaten väntade.

I förrummet utfrågades kandidaten ytterligare ännu en gång om han var beredd att "avstå från rusdrycker och andra njutningsmedel".

Sedan utfrågningen avslutats leddes kandidaten in i mötessalen med L.M. framför sig och B.L.M. efter sig och logemedlemmarna sjöng en välkomstsång ur Nykterhetsfolkets sångbok.

Då kandidaten intagit sin plats, mitt i rummet, hälsades han välkommen av L.T. Härefter talade V.L.T, F.L.T, och L.R. om Logens och Ordens regler och värderingar.

Så blev det äntligen dags för själva huvudhandlingen – löftet om nykterhet. I andäktig tystnad lästes löftet av L.T. och kandidaten, med högerhanden på sitt hjärta, läste efter.

När så löftet var avklarat, tog alla medlemmar varandra i hand. Medlemmarna kallade sig för ”Ordenssyskon” och nu bildade man en s k. ”syskonkedja” kring sin nyblivne syster/bror som stod kvar mitt i salen. L.T. gick ned från sin plats på podiet och delgav den nya medlemmen Logens hemliga lösenord (som byttes en gång i kvartalet) och Ordens särskilda handslag. Vid handhälsning trycktes tummen mot den andres ringfingerknoge. Fick man samma tryck tillbaka var den andre också en godtemplare. Genom detta handslag kunde man enkelt avgöra om den okände var ett ”Ordenssyskon” eller ej.

Kandidatens väg. Här visas hur kandidaten leddes in i möteslokalen med L.M. i spetsen och B.L.M. sist. Där stod de sedan på en rad under ceremonin, L.M. till höger om kandidaten och B.L.M. till vänster.

Men löften kan vara svårt att hålla, oavsett i vilken tid i historien vi befinner oss. Ibland hände det att den som tidigare nyttjat ”rusdrycker och njutningsmedel” återföll i gamla mönster. För att inget fusk skulle uppstå hade IOGT den första tiden, utsedda kontrollanter som övervakade bygdens festligheter. Om någon av logens medlemmar misskötte sig, rapporterades det till L.T. och medlemmen uteslöts ur logen för löftesbrott. Men ville den misslyckade försöka igen var han alltid välkommen åter att göra ett nytt försök!


Som exempel kan vi titta på en man, född 1892, som skrevs in i Logen i Hedåker första gången i augusti 1908 men uteslöts på grund av löftesbrott i januari 1913. I december samma år, intogs han åter i logen. Denna period varade endast till april 1914 då han på nytt hade bröt nykterhetslöftet. Ett halvår senare, i oktober 1914, beviljades han för tredje gången medlemskap i Logen. Tredje gången gillt kan man tänka, och den här gången gick det faktiskt riktigt bra. Men efter fem år hade intresset svalnat så han begärde själv utträde ur Logen och att aldrig mer återvända.


Baksidan. Nykterhetsrörelsens fanor och standar är oftast på blå bottenfärg. Den blåa färgen symboliserar trohet och användes för att stärka sammanhållningen och att inte ge upp vad man lovat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar